dnes je 14.6.2024

Datové schránky budou od ledna 2023 zřizovány automatickyGarance

20.5.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2023 dojde k zásadnímu rozšíření okruhu uživatelů datových schránek. Účinnosti nabyde novela zákona č. 300/2008 Sb., na jejímž základě budou datové schránky (dále jen „DS”) ze zákona (automaticky) zřizovány i subjektům, kterým byly doposud zřizovány…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Manuál pro použití datových schránek vč. praktických tipůGarance

11.3.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

První přihlášení do datové schránky („DS”) probíhá prostřednictvím přihlašovacích údajů, které byly oprávněné osobě předány při zřízení DS nebo zaslány klasickou poštou do vlastních…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Používání elektronického podpisuGarance

11.3.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronický podpis, respektive některé jeho druhy, lze užívat ve styku s orgány veřejné moci, ale i se soukromoprávními subjekty – obchodními partnery.

Přístupné pro: Digirestart.cz

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítkoGarance

11.3.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V podnikatelské praxi se stále více prosazuje elektronická komunikace. Řada zásadních otázek se řeší prostřednictvím e-mailu nebo on-line formulářů, jejichž prostřednictvím dochází i k uzavírání smluv, a to nejen v e-shopech. K identifikaci účastníků takové…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Elektronická identifikaceGarance

10.3.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se stále více transakcí přesouvá na internet. Řada z nich není uskutečňována na základě přímé e-mailové komunikace, nýbrž prostřednictvím klientských internetových stránek, a to jak ve styku s orgány veřejné moci (např. s Českou správou…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Datové schránkyGarance

10.3.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako v běžném životě se i v podnikání stále více prosazuje elektronizace. Ideálem je tak zvaná bezpapírová kancelář, řada podnikatelů však již nyní praktikuje tzv. „paperless” firmu, v níž jsou (některé) papírové dokumenty (postupně) nahrazovány…

Přístupné pro: Digirestart.cz

DEPO a datové schránkyGarance

9.3.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V létě 2021 byl přijat zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, který je zkráceně označován jako „DEPO”. DEPO přináší velké množství změn více než stovky zákonů souvisejících s výkonem…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Novinky v zákoně o elektronických komunikacíchGarance

5.10.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. září 2021 Poslanecká sněmovna definitivně schválila novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která přináší zásadní změny pro provozovatele internetových stránek, zejména e-shopů.…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Jak vybrat vhodné médium pro zálohování firemních dat?Garance

10.5.2021, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpapírová kancelář je současný trend, který přináší mnoho nových možností např. automatizaci procesů, integraci dat s daty jiných stran, minimalizaci oběhu fyzických dokumentů. Snahou je, aby veškeré informace byly dostupné online, rychle v reálném čase a…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Elektronické informační zdroje v daníchGarance

7.8.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další důležitou oblastí v elektronizaci veřejné správy jsou elektronické informační zdroje, kterým se věnuje tento příspěvek.

Přístupné pro: Digirestart.cz

Elektronická podání v daních, projekt „moje daně"Garance

6.8.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším důsledkem rychlé elektronizace je snaha o maximální možnou míru zpřístupnění elektronické formy podání také v daňové oblasti. V některých případech je dokonce ten tlak tak silný, že jinou než elektronickou formu nelze využít. V následujícím příspěvku…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Odesílání zpráv prostřednictvím datové schránkyGarance

5.8.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o elektronických úkonech zavedl jako přednostní a povinné doručování dokumentů ze strany orgánů veřejné moci do datových schránek, pokud to umožňuje povaha doručovaného dokumentu. To znamená, že bude-li např. soud doručovat rozhodnutí akciové společnosti…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Datové schránkyGarance

4.8.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava datových schránek je obsažena především v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o elektronických úkonech” nebo „ZEÚ”). Důležitá je také vyhláška č.…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Vlastnosti elektronického dokladuGarance

2.8.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naprosto zásadní, a to bez ohledu na skutečnost, zda jde o daňový doklad vystavený v listinné nebo elektronické podobě, je skutečnost, že musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty pro jeho uchovávání zajištěna věrohodnost původu daňového dokladu,…

Přístupné pro: Digirestart.cz

Daňové a účetní doklady elektronickyGarance

31.7.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronizace je naprosto nevyhnutelným současným trendem ve všech sférách našeho života, daňovou a účetní nevyjímaje. Zcela zásadní dopad má do oblasti daňových a účetních dokladů. Velmi důležitá je skutečnost, že elektronické doklady a písemnosti jsou zcela…

Přístupné pro: Digirestart.cz
Nahrávám...
Nahrávám...