dnes je 14.6.2024

Input:

Rozdělení účetního zisku

30.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.0.2
Rozdělení účetního zisku

Martin Děrgel

Čistě z účetního hlediska slouží výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) za účetního období pouze pro účely uzavírání účetních knih. V této fázi jej není možno využít jakkoli jinak než k vyrovnání závěrkových účtů 702 a 710, jde zkrátka skutečně o - výsledek hospodaření ("VH") - za účetní období představující rozdíl aktiv a pasiv, resp. výnosů a nákladů. A jako taková rozdílová účetní položka nemá ani samostatný účet, protože jej zkrátka vůbec nepotřebuje, v souladu s bilanční rovnicí slouží toliko k vyrovnání salda výsledovky a rozvahy.

K zásadnímu zvratu v osudu účetního VH dojde úderem první sekundy nového účetního období. Účetní jednotka tzv. otevírá účetní knihy, což se ale tentokrát týká pouze rozvahových účtů, protože výsledkové účty, jak známo, začínají každé nové účetní období od nuly. K tomu slouží po technické stránce:

Účet 701 - Počáteční účet rozvažný,

coby protiúčet všem otvíraným účtům majetku a závazků, resp. obecněji aktiv a pasiv.

Co se stane s VH za právě uplynulé účetní období, který zajistil účetní bilanci (MD = D) konečného účtu rozvažného (702)? Po otevření všech účtů aktiv a pasiv, které měly k poslednímu dni předešlého účetního období nenulový zůstatek přirozeně musí zůstatek účtu 701 odpovídat právě VH za skončené účetní období.

Tentokrát již není možno jej proúčtovat souvztažně s účtem 710 – Účet zisků a ztrát, jako při uzavírání účetních knih. Jediným řešením je vyvést VH z účtu 701 někam do rozvahy, na rozvahový účet. Kam s ním? Z pěti možných účtových tříd vylučovací metodou vcelku lehce dovodíme, že jelikož nejde o dlouhodobý majetek (účtová třída 0), o zásobu (účtová třída 1), ani o krátkodobý finanční majetek (účtová třída 2) nebo o zúčtovací vztahy (účtová třída 3), nezbývá než jen začlenit do účtové třídy 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

Konkrétně byla výsledku hospodaření přisouzena samostatná

Nahrávám...
Nahrávám...