dnes je 14.6.2024

Input:

Firemní analýzy: Výpočet daňové povinnosti: Položky odečitatelné od základu daně

30.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.0.4
Firemní analýzy: Výpočet daňové povinnosti: Položky odečitatelné od základu daně

Vlasta Vašková

  1. Odečet daňové ztráty

Od základu daně lze podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.

  1. Odečet výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje

Poplatník, který vyvíjí určité aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, má v souladu s § 34 odst. 4 až 8 ZDP možnost uplatnit odečet ve výši nákladů vynaložených na realizaci výzkumu a vývoje.

Maximálně lze jako odečet uplatnit 100 % vynaložených nákladů, ovšem s významnými věcnými omezeními:

  • v úvahu se berou pouze náklady, které jsou podle ostatních ustanovení zákona daňově účinné,

  • pokud vynaložené náklady souvisejí s výzkumem a vývojem pouze zčásti, provede se příslušným způsobem krácení,

  • příslušné náklady je třeba evidovat v účetnictví poplatníka odděleně od ostatních nákladů,

  • nelze uplatnit odečet z titulu nákladů, vzniklých tím, že výsledky výzkumu a vývoje či služby s tím spojené, resp. související licenční poplatky, jsou poplatníkem nakoupeny od jiného subjektu,

  • nelze uplatnit náklady kryté podporou z veřejných zdrojů.

Pro odečet z

Nahrávám...
Nahrávám...