dnes je 14.6.2024

Input:

Firemní analýzy: Výpočet daňové povinnosti: Odečitatelné položky

30.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.0.3
Firemní analýzy: Výpočet daňové povinnosti: Odečitatelné položky

Vlasta Vašková

  1. Výnosy osvobozené od daně podle § 19 zákona o daních z příjmů

Do daňového základu se nezahrnují výnosy, které jsou podle § 19 zákona o daních z příjmů osvobozené od daně.

  1. Výnosy, které byly zdaněny zvláštní sazbou daně podle § 36 zákona o daních z příjmů

Do základu daně se nezahrnují výnosy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně podle § 36 odst. 2 zákona o daních z příjmů. V následující tabulce je uvedeno možné členění těchto výnosů, účetní jednotka může tento přehled individuálně doplňovat.

Úroky zdaněné: Ve prospěch účtu 662 se účtují nároky na přijaté úroky od peněžních ústavů a jiných dlužníků a obdobná plnění.

Analyticky lze účet 662 rozlišit na

úroky zdaněné srážkovou daní, které se zahrnují do základu daně, ale sraženou daň lze započíst na celkovou daňovou povinnost,

• úroky nezdaněné srážkovou daní, které se zahrnují do základu daně,

• úroky nezdaněné srážkovou daní, které se nezahrnují do základu daně.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku: Ve prospěch účtu 665 se účtují například dividendy, podíly na zisku, nájemné vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek.

Analyticky lze účet 665 rozlišit na

• výnosy z dlouhodobého finančního majetku - úroky a jiné výnosy zdaněné srážkovou daní (bez zápočtu sražené daně),

• výnosy z dlouhodobého finančního majetku - úroky a jiné výnosy zdaněné srážkovou daní (se zápočtem sražené daně),

• výnosy z cenných papírů a majetkových účastí plynoucí ze zahraničí - samostatný základ daně,

• úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů,

• úrokové výnosy osvobozené - vybrané dluhopisy,

• výnosy z komplexního pronájmu.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku: Ve prospěch účtu 666 se účtují např. dividendy nebo úroky, které vyplývají z vlastnictví tohoto majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek.

Analyticky lze účet 666 rozlišit na

• výnosy z krátkodobého finančního majetku - úroky a jiné výnosy zdaněné srážkovou daní (bez zápočtu sražené daně),

• výnosy z krátkodobého

Nahrávám...
Nahrávám...