dnes je 14.6.2024

Input:

Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníka: Rentabilita kapitálu

30.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.0.4.2
Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníka: Rentabilita kapitálu

Vlasta Vašková

Rentabilita kapitálu ukazuje, kolik prostředků vygeneruje ovládaný kapitál. Nejčastěji se počítá rentabilita vlastního kapitálu, přičemž vlastní kapitál představuje účetní hodnotu podniku a rentabilita celkových aktiv. Tyto rentability se i v českém prostředí často označují anglickou zkratkou ROE (Return on Equity) a při vztažení k celkovým aktivům ROA (Return on Assets). ROA patří k základním ukazatelům, kde použitá definice je v souladu s českými účetními standardy. Někteří analytici v sektorech s vysokou mírou zadluženosti k výsledku hospodaření po zdanění (čistému zisku) připočítávají nákladové úroky očištěné o hodnotu, o kterou jejich úhrada snižuje daň z příjmu.

Rentabilita vztažená k vlastnímu kapitálu tvoří klíčový ukazatel, jak se zhodnocují disponibilní prostředky. Prakticky vlastníkům ukazuje, zda je lepší své podíly prodat a prostředky vložit jinam, aby získali vyšší zhodnocení. Zdánlivě nadprůměrná rentabilita v potravinářství souvisí jednak s nízkou hodnotou

Nahrávám...
Nahrávám...