dnes je 14.6.2024

Input:

Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníka: QuickTest

30.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.0.4.6
Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníka: QuickTest

Vlasta Vašková

Velmi často se lze, v odborné literatuře zabývající se finanční analýzou, setkat s tzv. Quicktestem (rychlým testem), jehož autorem je Peter Kralicek (z německého originálu Grundlagen der Finanzwirtschaft, vydal Carl Ueberreuter, Wien 1991 a přeložil doc.ing.Josef Spal, CSc.). Také tento postup hodnocení ekonomických výsledků firmy lze zařadit do skupiny bonitních a bankrotních modelů.

Quicktest, jak již vyplývá z názvu je "rychlý test" kombinující pouze čtyři, v zásadě poměrové, ukazatele (Kvóta vlastního kapitálu, Cash flow v % podnikového výkonu, Rentabilita celkového kapitálu a Doba splácení dluhu v letech), které v dané sestavě jsou schopny dát základní představu o absolutní a relativní finanční stabilitě analyzovaného podniku a také o jeho výnosové situaci. Při výběru daných ukazatelů bylo autorem vzato v úvahu zejména to, že nepodléhají rušivým vlivům a zároveň co nejvíce vyčerpávají celý informační potenciál podnikové rozvahy a účtu zisků a ztrát. Tento informační potenciál je zaručen tím, že každý použitý ukazatel charakterizuje jednu ze čtyř základních oblastí finanční analýzy, a to financování, likviditu, rentabilitu a výsledek. Konkrétně tedy:

  1. Kvóta vlastního kapitálu
  2. Cash flow v % podnikového výkonu
  3. Rentabilita celkového kapitálu
  4. Doba splácení dluhu v letech

Kvóta vlastního kapitálu vypovídá o finanční síle

Nahrávám...
Nahrávám...