dnes je 14.6.2024

Input:

Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníka: Odhad ukazatelů EBIT, NOPAT, EBITDA

30.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.0.4.5
Firemní analýzy: Správa majetku očima vlastníka: Odhad ukazatelů EBIT, NOPAT, EBITDA

Vlasta Vašková

Pro hodnocení výkonnosti podniku z pohledu investora se stále častěji používají ukazatele EBIT (Earning Before Interest and Taxes - hrubý zisk z provozních operací před úroky a zdaněním = provozní hospodářský výsledek), NOPAT (Net Operating Profit after Taxes - zisk z provozních operací po dani), EVA (Economic Value Added – ekonomický zisk). Rozdíl mezi čistým účetním ziskem a ekonomickým ziskem EVA spočívá v tom, že čistý účetní zisk má absolutní hodnotu která nevyjadřuje náklady na používaný kapitál. Ekonomický zisk od účetního zisku odečítá náklady na vlastní kapitál. Přesný výpočet těchto ukazatelů vyžaduje podrobnou analýzu aktiv, výnosů a nákladů včetně reálného ocenění zásob, pohledávek a finančních operací. Následující zjednodušené výpočty předpokládají běžný prosperující podnik bez mimořádných operací a běžné úrokové míry. Proto je uváděný výsledek pouze odhadem hodnoty těchto ukazatelů, protože přesný výpočet od více

Nahrávám...
Nahrávám...