dnes je 14.6.2024

Input:

Firemní analýzy: Řízení produkce: Čistý pracovní kapitál

30.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.0.3.1
Firemní analýzy: Řízení produkce: Čistý pracovní kapitál

Vlasta Vašková

Pracovní kapitál představuje potřebu prostředků, aby produkční proces probíhal bezporuchově, protože pokrývá potřebu oběžných prostředků (materiál, peníze) pro produkci do doby, než dojdou peníze z prodeje hotové produkce. Jinak řečeno, pracovní kapitál představuje přebytek trvalých zdrojů (vlastní jmění + dlouhodobá zadluženost) nad stálým užitím kapitálu (stálá + finanční aktiva). Protože vlastní jmění je číselně rovno celkovým aktivům (stálá + finanční + oběžná + přechodná minus cizí zdroje), můžeme výpočet jeho hodnoty zjednodušit.

Optimální výše čistého pracovního kapitálu je rovna provozní potřebě zvýšené o riziko nepřesného ocenění zásob a pohledávek. Toto navýšení je obvykle nazýváno finanční bezpečností pro zajištění produkce. Optimální výše je pro každou společnost jiná a například při převažujícím prodeji za hotové a smluvené delší splatnosti závazků (maloobchodní řetězce) je obvykle záporná a fakticky slouží jako zdroj kapitálu. Jakmile je pracovní kapitál menší než jeho potřeba, musí společnost obvykle velmi rychle restrukturalizovat své zásoby anebo změnit termíny splatnosti,

Nahrávám...
Nahrávám...