dnes je 14.6.2024

Input:

Firemní analýzy: Kvalita a přiměřenost nástrojů pro řízení: Řízení pohledávek

30.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.0.2.1
Firemní analýzy: Kvalita a přiměřenost nástrojů pro řízení: Řízení pohledávek

Vlasta Vašková

Pohledávky představují v českých podmínkách významnou složku oběžných aktiv a vždy a po celém světě u nich existuje riziko, že je dlužník neuhradí, nebo je uhradí po lhůtě splatnosti. Jakmile jejich podíl na oběžných aktivech narůstá, tak narůstá i riziko problémů s jejich řádnou úhradou. Druhým základním ukazatelem je ukazatel obrátky pohledávek (často nazývána průměrnou dobou inkasa faktur za prodej), který porovnává pohledávky s celkovými tržbami. Ukazatel obrátky pohledávek se počítá jako počet obrátek za rok, anebo častěji opačně jako doba ve dnech potřebná na jednu obrátku. Kvalita a přiměřenost systému řízení pohledávek měřená vývojem podílu pohledávek na oběžných aktivech a dobou jejich obratu je jedním z podstatných ukazatelů kvality a přiměřenosti celého řízení společnosti a ukazuje, jak umí společnost využívat dostupné metody řízení pohledávek pero získání reálného inkasa.

Vývoj podílu pohledávek na oběžných aktivech je ukazatelem rizikovosti inkasa a tím rizikovosti financování chodu společnosti. V oblasti řízení pohledávek je jedním extrémem prodej pouze při zajištěném inkasu, což dnes kromě maloobchodního prodeje za hotové vyvolá konkurenceneschopnost. Proto musí fungovat systém řízení pohledávek, kde k nejlepším systémům patří jednak důsledné stanovování maximální výše salda (součtu neuhrazených pohledávek) vůči jednotlivým zákazníkům, tak finanční úsek postupuje tzv. proaktivně (aktivity před termínem úhrady) a reaktivně (následné aktivity) a to vše musí být podloženo dobrým informačním systémem, který okamžitě přenáší k obchodníkům blokaci nebo požadavek dalších opatření (záloha, zajištění platby, navýšení ceny). Podobný systém řízení pohledávek spotřebuje asi 3 % celkových nákladů, ale výrazně zvyšuje odbyt a zajišťuje rovnoměrné vytížení produkčních procesů. Nelze proto zjednodušeně konstatovat, že dlouhá průměrná doba inkasa je negativní jev, protože může být více než dobře vyvážen zvýšeným odbytem a zvýšením ceny. Optimální výše podílu pohledávek je pro každý typ prodeje produkce různá a značně závisí také na tom, jakou výši oběžných aktiv tvoří zásoby. Například ve službách prodávaných na fakturu obvykle zásoby nepředstavují významnou složku oběžných aktiv a tato jsou tvořena převážně penězi a pohledávkami. Naopak ve výrobním podniku například nárůst zásob zdánlivě tento ukazatel sníží a proto ho není možno posuzovat odděleně od ostatních složek oběžných aktiv.

Často se klade otázka o přiměřenosti systému pro řízení

Nahrávám...
Nahrávám...